Alla företag måste registrera ekonomiska händelser. Det är bokföring. Vi hjälper dig organisera bokföringen så att det blir en smidig del av företagets rutiner.

Lämna in underlag för kundfakturor så sköter vi din fakturering och utskick samt vid behov utskick av påminnelser.

Vi är ditt bollplank i skattefrågor, budgetering, prognosarbete och annan ekonomisk rådgivning som berör ert företag.

Hänger ihop med bokslutet men innehåller information som aktiebolag måste lämna in till Bolagsverket.

Vi upprättar deklarationer till både aktiebolag, handelsbolag, bostadsrättsföreningar och enskilda firmor. Deklaration upprättas även till företagens delägare.

Efter dina underlag upprättar vi månatliga lönespecifikationer. Vi sköter utskick av lönespecifikationerna samt gör löneutbetalningar till anställda. Årligen rapporterar vi kontrolluppgifter till anställda och Skatteverket samt i förekommande fall till pensioner och branschorganisationer.
 

Hänger ihop med bokslutet men innehåller information som aktiebolag måste lämna in till Bolagsverket.

När du tänker starta eget företag kan vi hjälpa dig utifrån just dina förutsättningar om vilken bolagsform som passar dig bäst och därefter hjälper vi till med nyregistrering hos Bolagsverket och Skatteverket.

När året är slut sammanfattas ekonomin i ett bokslut som bland annat är underlag för ditt resultat och beskattning.

Intresserad?

Kontakta oss så hjälper vi dig

Kontakta oss