Bokföringstjänst har över 25 års erfarenhet av bokföring och redovisning. Vår erfarenhet Är din trygghet.

Bokföring

Vill du ha en trygg och kunnig leverantör av dina bokföringstjänster?
Du kan känna dig trygg i att vi tar hand om din bokföring med våra 2 SRF  auktoriserade redovisningskonsulter.

ADMINIsTRATION

Vill du slippa den ekonomiska administrationen?
Inga problem, vi hjälper dig med allt administrativt. Vi blir din ekonomiavdelning helt enkelt.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vill din bostadsrättsförening ha hjälp med
föreningens ekonomi?

Vi har många års erfarenhet av bokföring,
årsredovisningar, pantsättningar, hyres-
aviseringar och kontrolluppgifter vid försäljningar.